الدنگ آلاخون والاخون

اردنگ- لگدی که با زانو زده شود

اکبیر- کثافت روحانی, فلاکت و آثار ظاهری آن.
اکبیری- کسی که اکبیر اورا گرفته باشد.

آلاخون و والاخون- سرگردان.
الدنگ- لوده و بی غیرت و بی کار و بار.

جنگولک یا جنگورک- توطئه و کارهایی را گویند که اساسش بر نادرستی است گویند این چه
جنگولک بازی است راه انداخته ای!

به امید روزی که تمام اکبیر و اکبیری های الدنگ را با اردنگ ادب کنیم و از این جنگورک رها شویم.

/ 4 نظر / 16 بازدید
محسن

سلام. جالب بود معنی این واژه ها رو نمیدونستم. من با مطلبی در مورد یگانگی خدا به روز هستم، خوشحال میشم سری بزنی و مطلب رو بخونی.

سام ملک زاده

امیدوارم امیدوارم روزی برسه که دیگه جزو سوختگی نسل نباشیم

[گل]

سیاوش مهرورز

آره ولی من فکر نمیکنم خودشون اینجوری معنی کنن چون استاد تفسیر هستن احتمالا اینطوری بیان میکنن اردنگ - کسی که خداوند 6 دنگ ایران رو به اسمشون زده اکبیر یا اکبیری - نامیست گرفته شده از کبریا یا کبیری که به مردان بزرگ الحاق میشود آلا خون والا خون - کسی که ریخته شدن خونش حرام است و اجازه دارد خون دیگران را بریزد جنگو لک - فرمانده ی لشکری که با لکه های ننگ می جنگد آره سام عزیز آنها اینطور معنا می کنند[گل]