سام نریمان

اردنگ- لگدی که با زانو زده شود

اکبیر- کثافت روحانی, فلاکت و آثار ظاهری آن.
اکبیری- کسی که اکبیر اورا گرفته باشد.

آلاخون و والاخون- سرگردان.
الدنگ- لوده و بی غیرت و بی کار و بار.

جنگولک یا جنگورک- توطئه و کارهایی را گویند که اساسش بر نادرستی است گویند این چه
جنگولک بازی است راه انداخته ای!

به امید روزی که تمام اکبیر و اکبیری های الدنگ را با اردنگ ادب کنیم و از این جنگورک رها شویم.

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٢٥ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ توسط سام نریمان(هدایت خزایی) نظرات () |

Design By : Night Melody