سام نریمان

خونه خاله کدوم وره؟                از این لحاظ "از اون لحاظ

اونجا از اینجا بهتره                   از این لحاظ از "اون لحاظ

می خوام برم از خونمون          از این لحاظ" از اون لحاظ

گوش فلک اینجا کره                از این لحاظ" از اون لحاظ

گرگن و گله می برن               از این لحاظ "از اون لحاظ

چوپون از اونا بد تره               از این لحاظ"ازاون لحاظ

گوسفنده شیشه ای شده            از این لحاظ"ازاون لحاظ

گرگم"اونو نمی بره                از این لحاظ از اون لحاظ

خونه خاله مثل قدیم                از این لحاظ"از اون لحاظ

نه اینوره نه اونوره                از این لحاظ از اون لحاظ

خاله دیگه خارجی شده            از این لحاظ از اون لحاظ

خاله دیگه" دربه دره               از این لحاظ"ازاون لحاظ

میخوام برم خونه خاله             از این لحاظ از اون لحاظ

سفارتش کدوم وره؟               از این لحاظ"از اون لحاظ

 

 

تقدیم به مرحوم عمو زنجیر باف و خانواده داغ دارش


نوشته شده در ۱۳٩٠/۱/٢٧ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط سام نریمان(هدایت خزایی) نظرات () |

Design By : Night Melody