سام نریمان

زندگی به راستی چیست و چه رازیست این...

پشت دیوار خاکستری سفید و سیاه غبار آلودش

که با ترس از توهم بودن در آن سوی پرده رازگون به مهر وا میدارد و اندکی تعظیم 

این اهل چار پا و دست را...

زندگی چیست؟

شاید خواب طفلیست در آغوش مادر...

زندگی شاید پیگیری نگاهیست به نقشه گنج دروغین دزدان هفت دریا...

یا شاید قاصدکیست پیغام در گوش که نمی داند به کجا باید ببرد این راز درد آلود را ...

می تواند تکه چوبی باشد در آتش پیرمردی فقیر ...

اما نباید چنین باشد!

زندگی باید بهانه ای باشد برای بوسیدن تو...

باید لبخندی باشد در گریز از شکار نگاه های بی معنی...

زندگی باید رحمت باران باشد

ممتد و یکسره همچون نگاهی که از درون قاب به من میکنی.

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱٩ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ توسط سام نریمان(هدایت خزایی) نظرات () |

Design By : Night Melody